Aloe Vera

CERTIFIKÁTY ALOE VERA
Podrobné informace k certifikátům, kterými se chlubí výrobce suroviny Aloe vera, ze které jsou vyráběny produkty ESSENS.
Jedná se o certifikát kvality, vydaný mezinárodní neziskovou společností
The International Aloe Science Council
, sídlící v USA a zabývající se pouze aloe
vera.
Členy této organizace tvoří pěstitelé, zpracovatelé, výrobci, ale také lékaři
a vědci. Tyto vazby podporují aloe vera a její využití v různých produktech
– nápoje, léčiva, péče o pleť atd.
Výrobce suroviny Aloe vera, z níž jsou vyráběny produkty ESSENS, je nositelem
hned několika certifikátů, vztahujících se ke konkrétním produktům této
společnosti.
Záruku kvality zajišťuje každoroční velice přísná recertifikace.
Tyto dva certifikáty jsou udělovány americkou společností
International
Certification Services, Inc.
, založenou v roce 1979, jež poskytuje certifikační
služby zemědělským provozům a potravinářským firmám, a to vše v souladu
s ekologií a životním prostředím, tedy bez použití chemických postřiků
a genetických modifikací.
Certifikace je nejen v USA požadována ze zákona a podléhají jí
všechny
kategorie: farmy, zpracovatelé, výrobci atd. Certifikáty tak zákazníkům zaručují
ekologicky produkované suroviny.
Dodavatel Aloe vera disponuje hned dvěma certifikáty kvality:
USDA National Organi Program
- tato certifikace zajišťuje, že suroviny jsou
produkovány ekologicky a splňují normy USDA Národního ekologického programu.
Farm Verified Organic
- mezinárodní ekologická akreditace, která splňuje přísné
požadavky USDA, IFOAM (mezinárodní federace ekologických zemědělců)
a ISO 65.
Záruku kvality zajišťuje každoroční velice přísná recertifikace.
Certifikát vydaný společností
Japan Certification Services, Inc
., se sídlem
v Japonsku, umožňuje vstoupit s produkty na japonský trh, a to díky splnění velice
přísného Codexu Alimentarius Commission – mezinárodní potravinářská norma
přispívající k bezpečnosti a jakosti potravin.
Záruku kvality zajišťuje každoroční velice přísná recertifikace.
Jedná se o certifikát, jež vydala mexická společnost
VIVA HALAL A.C.
,
specializující se na certifikaci produktů určených na muslimský trh, tzn. přijatelné
dle Šária – islámského náboženského práva.
Záruku kvality zajišťuje každoroční velice přísná recertifikace.
Přestože tento certifikát není na dokumentech k produktům Aloe vera ESSENS
uvedený, dodavatel Aloe vera jím disponuje.
Vydala jej mexická společnost
Supervisores Kosher
a zaručuje, že produkty
splňují označení košér, tzn. že jsou přijatelné dle židovského práva.
Záruku kvality zajišťuje každoroční velice přísná recertifikace.
Kromě výše uvedených certifikátů kvality a původu je surovina pochopitelně testována a certifikována “Prohlášením
o shodě” se všemi předpisy a normami platnými v Evropské unii.

 

essens auto...i ty ho můžeš mít....